PÅGÅENDE PROJEKT


gdfghdh
sgrsg
mnb
sggwg

2021


Yusef utför en vacker skivtäckning i koppar med rundade falser.

8
14
9
11
1St
1 stående
1x
2 stående

2021

Stockholm

Fredrik och Simon utför en bandtäckning av ett tak i Stockholm innerstad.