MILJÖ


Ternvalls Plåtslageri arbetar alltid

med hänsyn till miljön. För oss är ett

aktivt miljöarbete en självklar del i ett byggarbete. Vårt mål är att vara ett

företag som förknippas med ett ansvarsfullt miljötänk.

          Vi prioriterar följande


  • Materialåtervinning
  • Samordna våra transporter
  • Minimera vårt materialspill
  • Miljövänliga material

VI SAMARBETAR STOLT MED