MILJÖ


Ternvalls Plåtslageri arbetar alltid med hänsyn till miljön. För oss är ett

aktivt miljöarbete en självklar del i ett byggarbete. Vårt mål är att vara ett

företag som förknippas med ett ansvarsfullt miljötänk.

Detta ska vi uppnå genom att:


  • Minimera våra betydande miljöaspekter och arbeta mot ständiga miljöförbättringar


  •  Följa lagkrav och föreskrifter för miljön som berör vår verksamhet


  • Skapa förutsättningar för miljöriktigt genomförande av våra uppdrag


  • Uppfylla de bindande krav våra relevanta intressenter har på oss


  • Utbilda vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därigenom stimuleras till aktiva miljöinsatser


  • Göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare samt vid behov känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter