AKTIVITETER INOM FÖRETAGET

Tough Viking Stadion 2019

Vi brygger vår egen öl 2018


Vi gör debut med att brygga vår egen öl. Den fick namnet DabaiDabai.
Hårt jobb! Yusef tar en kaffepaus.

Tough Viking Stadion 2017

TV joel mål
TV marco mål

Tough Viking Djurgården 2018

Tough Viking Stadion 2018