SOS BARNBYAR

      

Vi är med och stöttar Ukraina!


  • Förhindrar att familjer separeras (mat,    förnödenheter, juridisk rådgivning, hälso- och sjukvårdstjänster, psykosocialt stöd, och  ekonomiska bidrag bl.a.)
  • Skydd och omsorg för barn och familjer i våra program
    Boende och skydd för barn och familjer som  tvingats fly sina hem
  • Familjeåterförening för de familjer som splittrats i kaoset
  • Stöd till myndigheter för att säkerställa skydd för barn som bor i fosterfamiljer och institutioner
  • Barnvänliga platser
  • Traumahantering och psykosocialt stöd
  • Stöd till barn och unga för att underlätta integrering i nya utbildningssystem eller alternativa övergångslösningar


BARNCANCERFONDEN


Vi förstår plåt men vi förstår inte barncancer. Därför vill vi vara med och stötta kampen.


Barncancerfonden är en lokalt förankrad stöd- och påverkansorganisation som arbetar för att varje barn och familj kan leva ett gott och långt liv. Vi ska bekämpa barncancer och dess konsekvenser för den som drabbas idag och i framtiden.

NATTVANDRARNA

Nattvandrarna Sverige bildades 1989 och är den äldsta organisationen i landet med syftet att nattvandra, skapa trygghet i samhället och agera vuxna förebilder för ungdomar. Det stöd som lämnas till Nattvandrarna, i form av sponsring, går till de som nattvandrar i våra välkända gula jackor.