2022

BARNCANCERFONDEN


Vi förstår plåt men vi förstår inte barncancer. Därför vill vi vara med och stötta kampen.


Barncancerfonden är en lokalt förankrad stöd- och påverkansorganisation som arbetar för att varje barn och familj kan leva ett gott och långt liv. Vi ska bekämpa barncancer och dess konsekvenser för den som drabbas idag och i framtiden.

2022

SOS BARNBYAR

      

Vi är med och stöttar Ukraina!


  • Förhindrar att familjer separeras (mat,    förnödenheter, juridisk rådgivning, hälso- och sjukvårdstjänster, psykosocialt stöd, och  ekonomiska bidrag bl.a.)
  • Skydd och omsorg för barn och familjer i våra program
    Boende och skydd för barn och familjer som  tvingats fly sina hem
  • Familjeåterförening för de familjer som splittrats i kaoset
  • Stöd till myndigheter för att säkerställa skydd för barn som bor i fosterfamiljer och institutioner
  • Barnvänliga platser
  • Traumahantering och psykosocialt stöd
  • Stöd till barn och unga för att underlätta integrering i nya utbildningssystem eller alternativa övergångslösningar


2022

UNHCR


Krisen i Ukraina drabbar barn och familjer. Liv och säkerhet står på spel. UNHCR är på plats med filtar och vinterkläder.


På uppdrag av FNleder UNHCR, FN:s flyktingorgan,internationella insatserför att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av krig, konflikt och förföljelse. UNHCR kämpar för deras rättigheter, ger dem livräddande nödhjälp och skapar lösningar för en trygg framtid.

2021

BARNCANCERFONDEN


Vi förstår plåt men vi förstår inte barncancer. Därför vill vi vara med och stötta kampen.


Barncancerfonden är en lokalt förankrad stöd- och påverkansorganisation som arbetar för att varje barn och familj kan leva ett gott och långt liv. Vi ska bekämpa barncancer och dess konsekvenser för den som drabbas idag och i framtiden.

NATTVANDRARNA

Nattvandrarna Sverige bildades 1989 och är den äldsta organisationen i landet med syftet att nattvandra, skapa trygghet i samhället och agera vuxna förebilder för ungdomar. Det stöd som lämnas till Nattvandrarna, i form av sponsring, går till de som nattvandrar i våra välkända gula jackor.